آخرین سوالات دارای برچسب هسته

+2 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 15 مهر 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط نیو تازه‌ وارد   1 2
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 29 مرداد 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط amirreza ebtekar آشنا به زیست‌شناسی   4 9 40
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 18 مرداد 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط amirreza ebtekar آشنا به زیست‌شناسی   4 9 40
+6 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 فروردین 1396 در فصل ۵ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 31 89
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 26 اسفند 1395 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 31 89
+5 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 13 اسفند 1395 در فصل ۱ دوم توسط rdayy2566 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 17 56
+6 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 30 دی 1395 در فصل ۶ سوم توسط 9124312400 در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 31 89
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 13, 1395 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط Javad.Y در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 29 76
+2 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
...