آخرین سوالات دارای برچسب هسته

+5 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 15 مهر 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط نیو تازه‌ وارد   2 3
+7 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 1 فروردین 1396 در فصل ۵ سوم توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 52 120
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 26 اسفند 1395 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 52 120
+5 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 13 اسفند 1395 در فصل ۱ دوم توسط rdayy2566 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 24 62
+6 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 30 دی 1395 در فصل ۶ سوم توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 52 120
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 13, 1395 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط Javad.Y در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 42 77
+3 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+7 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده تیر 13, 1395 در سؤالات تألیفی توسط kimiaz در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 23 43
+7 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده بهمن 25, 1394 در فصل ۶ سوم توسط ehsan73 تازه‌ وارد   2 16 30
...