آخرین سوالات دارای برچسب زیست پیش

+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 21 آبان 1396 در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی توسط hamed vazifeh آشنا به زیست‌شناسی   4 13 30
+5 امتیاز
0 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 10 تیر 1396 در سؤالات تألیفی توسط ASHKAN_B تازه‌ وارد   5 5 17
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 26 خرداد 1396 در زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی توسط farhad_thw تازه‌ وارد   2 5 11
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 23 اردیبهشت 1396 در فصل ۱۱ پیش‌دانشگاهی توسط zahraaa در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 20 41
+6 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 7 اردیبهشت 1396 در فصل ۱۰ پیش‌دانشگاهی توسط zahraaa در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 20 41
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 30 فروردین 1396 در فصل ۱۱ پیش‌دانشگاهی توسط mahdin تازه‌ وارد   1 5 7
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 26 فروردین 1396 در فصل ۷ پیش‌دانشگاهی توسط Eli در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 7 20
...