آخرین سوالات دارای برچسب ریبوزوم

+6 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آبان 11, 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط Hp13 در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 43
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 24, 1396 در فصل ۳ دوم توسط matadorador تازه‌ وارد   3 8 14
+3 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده مهر 16, 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط 9166687977 استاد زیست‌شناسی   9 73 212
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 15, 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط 9166687977 استاد زیست‌شناسی   9 73 212
+2 امتیاز
4 پاسخ
سوال شده مهر 14, 1396 در فصل ۲ دوم توسط ahmadi76 تازه‌ وارد   2 7 18
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 14, 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط Z.RZ تازه‌ وارد   2 6 11
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1395 در زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی توسط 9166687977 استاد زیست‌شناسی   9 73 212
+2 امتیاز
2 پاسخ
...