آخرین سوالات دارای برچسب جهش

+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 22 دی 1396 در فصل ۵ پیش‌دانشگاهی توسط amir_kolahi تازه‌ وارد   2 2 5
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 18 دی 1396 در فصل ۷ سوم توسط 9166687977 استاد زیست‌شناسی   9 73 212
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 15 دی 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط amir-8484 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 6 55
+2 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 11 دی 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   7 60 142
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده دی 7, 1396 در فصل ۱ سوم توسط amir-8484 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 6 55
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده دی 5, 1396 در فصل ۱ پیش‌دانشگاهی توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
+4 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
3 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده خرداد 26, 1396 در زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی توسط farhad_thw تازه‌ وارد   2 5 12
...