آخرین سوالات دارای برچسب باکتری

+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 19 آذر 1396 در فصل ۲ دوم توسط Merilla تازه‌ وارد   1 2
+5 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 4 آبان 1396 در فصل ۴ دوم توسط sana-b تازه‌ وارد   1 4 14
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 2 آبان 1396 در فصل ۴ دوم توسط sana-b تازه‌ وارد   1 4 14
+5 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 21 مهر 1396 در فصل ۲ دوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 16 50
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 4 مهر 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   6 51 119
+5 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 3 شهریور 1396 در زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی توسط student97 تازه‌ وارد   1 2 2
+5 امتیاز
2 پاسخ
+5 امتیاز
4 پاسخ
سوال شده 18 تیر 1396 در فصل ۵ سوم توسط Ehsan.Af تازه‌ وارد   2 5 8
+5 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 31 خرداد 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ توسط farhad_thw تازه‌ وارد   2 5 11
...