سوالات اخیر

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 6 ساعت قبل در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط Damonfakhar تازه‌ وارد   1 1
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 12 ساعت قبل در فصل ۵ پیش‌دانشگاهی توسط حامد13 آشنا به زیست‌شناسی   4 49 135
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 14 ساعت قبل در فصل ۳ سوم توسط Aminshahin تازه‌ وارد   1 4 16
+2 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 20 آذر 1396 در فصل ۴ دوم توسط isn تازه‌ وارد   1 1 2
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 20 آذر 1396 در فصل ۳ سوم توسط 9166687977 استاد زیست‌شناسی   8 58 180
+3 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 19 آذر 1396 در فصل ۲ سوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 16 50
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 19 آذر 1396 در فصل ۲ سوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 16 50
+2 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده 19 آذر 1396 در فصل ۲ سوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 16 50
+4 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده 19 آذر 1396 در فصل ۲ دوم توسط Merilla تازه‌ وارد   1 1 2
+6 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 16 آذر 1396 در فصل ۱ سوم توسط حامد13 آشنا به زیست‌شناسی   4 49 135
+6 امتیاز
3 پاسخ
+5 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 14 آذر 1396 در کنکور توسط ShAhAB21 استاد زیست‌شناسی   139 214 287
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 14 آذر 1396 در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی توسط حامد13 آشنا به زیست‌شناسی   4 49 135
+5 امتیاز
2 پاسخ
...