آخرین فعالیت ها

+5 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ انتخاب شد 43 دقیقه قبل در فصل ۵ پیش‌دانشگاهی توسط amirreza ebtekar استاد زیست‌شناسی   8 29 132
–2 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ انتخاب شد 21 ساعت قبل در فصل ۱ دوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
+3 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 بهمن 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   7 60 142
+2 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 1 بهمن 1396 در سؤالات تألیفی توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
+2 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 1 بهمن 1396 در فصل ۳ سوم توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
+2 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 1 بهمن 1396 در فصل ۳ سوم توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
+3 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
2 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 30 دی 1396 در فصل ۸ دوم توسط 9166687977 استاد زیست‌شناسی   9 73 212
+2 امتیاز
3 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
0 پاسخ
نمایش از نو 30 دی 1396 در فصل ۳ سوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 30 دی 1396 در فصل ۳ سوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
+3 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 30 دی 1396 در سؤالات تألیفی توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
+4 امتیاز
1 پاسخ
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
...