چرخه سلول...

+4 امتیاز
سوال شده 22 دی 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   7 60 142
کدومش درسته؟؟؟با دلیل لطفا.

در مرحله ای از چرخه سلول که ماده ژنتیک سلول افزایش می یابد قطعا......

1.دستگاه همانند سازی سلول در حال فعالیت است.

2.کروماتین درون هسته قابل مشاهده است.

3.کروموزوم ها به صورت مضاعف هستند.

4.رشته های دوک در حال کوتاه شدن هستند.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شده 23 دی 1396 توسط حامد13 زیست‌شناس   6 66 201
یک فک کنم
ماده ژنتیک که میشه دی ان آ،دی ان آ هم که بیخود زیاد نمیشه اگه زیاد بشه پس همانند سازی رخ داده.مثلا تو جی 2بر اساس همانند سازی  میتوکندری یا تو مرحله اس هم که دی ان آ اصلی.
دارای دیدگاه 23 دی 1396 توسط حامد13 زیست‌شناس   6 66 201
رد گ 2:مرحله جی 2،کروماتین نداریم،کروموزومه!
رد گ3:تو ابتدای اس هنو مضاعف نشدن
رد گ4:تو مرحله اس یا جی 2که رشته های دوک کوتاه نمیشن:)
دارای دیدگاه 24 دی 1396 توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
نمایش از نو 24 دی 1396 توسط زهراقاسمی
میتوکندری مستقل ازچرخه سلولی همانندسازی می کنه.
دلیل ردگزینه دوچیه؟مگه درهمه مواقع به جزتقسیم سلولی کروماتین توی هسته نیست؟
وبه نظرمن چون این عین جمله کتابه،شایدجواب بشه؟
تازه فکرنمی کنم که اگه میتوکندری درحال همانندسازی  باشه،ازدستگاه همانندسازی سلول استفاده کنه؛چون خودش مستقلاآنزیم هاروداره.
...