همولوگ وستیجیاللللللللل

+3 امتیاز
سوال شده 18 دی 1396 در فصل ۴ پیش‌دانشگاهی توسط حامد13 زیست‌شناس   6 66 201
چرا این دو جمله صحیح اند؟

1.همه ی مهره داران حفره ی گلویی را به صورت همولوگ دارند.

2. در همه ی مهره داران به جز دوزیستان نابالغ و ماهی ها حفره ی گلویی به صورت وستیجیال وجود دارند.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده 19 دی 1396 توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
زیراهمولوگ رادرحالت مقایسه ای بین جانداران نمی گوییم ؛ولی همولوگ حالت مقایسه ای بابقیه دارد.
+2 امتیاز
پاسخ داده شده 20 دی 1396 توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
با درست بودن جمله ی دوم هم مشکل داری ؟ درسته دیگه دومی ...اگه درستیِ دومیه رو قبول کنی ، راجع به اولی باید بگم که هر اندام وستیجیالی ، همولوگ عه !!! اینجوری درستیِ اولیه هم اثبات میشه !!!!!
دارای دیدگاه 23 دی 1396 توسط amirreza ebtekar استاد زیست‌شناسی   8 30 132
جدا خشمگین ناک توضیح میده ملیکا @!@
دارای دیدگاه 23 دی 1396 توسط حامد13 زیست‌شناس   6 66 201
خخخخخخخ مزاح نمودم خواهر

2,940 سوال

6,454 پاسخ

6,092 دیدگاه

4,425 کاربر

...