تست آزمون فصل4

+2 امتیاز
سوال شده 17 دی 1396 در فصل ۴ پیش‌دانشگاهی توسط amir-8484 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 6 55
ویرایش شده 18 دی 1396 توسط amir-8484
در درخت تبارزایشی جاندارانی که درگذشته نزدیکتر از نیای مشترک ایجاد شده اند نسبت ب جاندارانی که درگذشته دور ازنیای مشترک اشتقاق پیداکرده اند بایکدیگر اختلاف زیادی دارند. این مورد بصورت جاخالی تو آزمون سنجش اومده بود با ص80 خط5تا8.تناقض نداره? مقایسش میکنم قاطی میکنم هم درست درمیاد هم غلط.لطفا جواب بدید
منبع این سؤال: آزمون

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده 19 دی 1396 توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
درجمله کتاب،توالی آمینواسیدهای جاندارانی راکه درگذشته دورترونزدیکترازنیای مشترک به وجودآمده اندراباهمان نیای مشترک مقایسه کرده...درجمله سنجش؛توالی آمینواسیدچندجانداری راکه درگذشته نزدیک ازیک نیای مشترک به وجودآمده اندباهم مقایسه کرده وسپس این توالی رادرجاندارانی که درگذشته دورازنیای مشترک به وجودآمده اندنیزباهم مقایسه وسپس گفته شباهت هردسته (دسته نزدیک به نیاودسته دورتربه نیا)بیشترازشباهت این دودسته به همه.
دارای دیدگاه 20 دی 1396 توسط amir-8484 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 6 55
گیج شدم ولی یه چیزای گرفتم ممنون

2,940 سوال

6,454 پاسخ

6,092 دیدگاه

4,425 کاربر

...