آیا پراکسی زوم تنها در نزدیکی شبکه آندوپلاسمی قرار دارد؟

+5 امتیاز
سوال شده مهر 14, 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ توسط triple-A تازه‌ وارد   1 3 7

متن کتاب گفته که (در پراکسی زوم ها،که در مجاورت شبکه آندوپلاسمی قرار دارند،هیدروژن پراکسید تولید میشود)

حالا سوال اینه که آیا همه ی پراکسی زوم ها فقط در نزدیکی شبکه آندوپلاسمی قرار دارند و در همشون هیدروژن پر اکسید تولید میشود یا نه...پراکسی زوم ها در همه جای سلول هستند اما برخی از پراکسی زوم ها ینی اونایی که در  نزدیکی شبکه ی آندوپلاسمی هستند تولید هیدروژن پراکسید میکنن؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده مهر 18, 1396 توسط m_mostafavi در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 11 32

پراکسی زوم از جوانه زدن شبکه ی آندوپلاسمی صاف ایجاد می شود.البته پراکسی زوم های جدید ممکنه که از جوانه زدن شبکه ی پراکسی زوم هم باشد  غشای پراکسی زوم ها با دخالت شبکه ی آندوپلاسمی زبر که هم پروتئین ها و هم لیپید ها را می سازد گسترش پیدا میکند

چون انزیم کاتالاز به فروانی در پراکسی زوم وجود دارد، عقیده بر این است که سلولها را از اثرات سمی H2O2 حفظ می‌کنند که در سلولهای کبدی و کلیوی به تعداد فراوان یافت می‌شوند

2,940 سوال

6,454 پاسخ

6,092 دیدگاه

4,425 کاربر

...