تمام انزیم های درون و برون سلولی توسط شبکه ی اندوپلاسمی زبر ساخته میشوند؟

+2 امتیاز
سوال شده 14 مهر 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ توسط Sjahdi تازه‌ وارد   1 2
ایا تمام اتزیم های درون و برون سلولی توسط شبکه ی اندوپلاسمی زبر و با همکاری حسم گلژی ساخته میشوند ؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده 19 مهر 1396 توسط 19017 تازه‌ وارد   1 2 7

دوست عزیز تمامی آنزیم های برون سلولی توسط  شبکه اندو پلاسمی زبر و دستگاه گلژی ساخته میشن"چون باید با وزیکول به سمت خارج سلول هدایت بشن.

اما انزیم های درون سلولی  هم میتونن توسط  دستگاههای فوق و هم میتونن توسط ریبوزوم ازاد سیتوسل ساخته بشن(کتاب قید خاصی رو به کار نبرده)

...