پرسش و پاسخ های اخیر در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی

+1 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده دی 8, 1396 در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده دی 8, 1396 در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده دی 8, 1396 در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
+3 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
+6 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده آذر 9, 1396 در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
+5 امتیاز
2 پاسخ
+5 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده آبان 22, 1396 در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی توسط Nik در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 8 31
+4 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده فروردین 15, 1396 در فصل ۳ پیش‌دانشگاهی توسط 3RFAN در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 11 28
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...