پرسش و پاسخ های اخیر در فصل ۶ سوم

+5 امتیاز
2 پاسخ
+5 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 26 مرداد 1396 در فصل ۶ سوم توسط Golshani تازه‌ وارد   1 4 12
+4 امتیاز
1 پاسخ
+6 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 9 فروردین 1396 در فصل ۶ سوم توسط Earnest تازه‌ وارد   1 3 11
+2 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 8 فروردین 1396 در فصل ۶ سوم توسط melika.RZD آشنا به زیست‌شناسی   4 10 34
+5 امتیاز
2 پاسخ
+5 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 18 اسفند 1395 در فصل ۶ سوم توسط ali324 تازه‌ وارد   1 3 8
+6 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 18 اسفند 1395 در فصل ۶ سوم توسط s.rad در حال یادگیری زیست‌شناسی   5 22 44
+5 امتیاز
2 پاسخ
+5 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
3 پاسخ
پاسخ داده شده 17 بهمن 1395 در فصل ۶ سوم توسط matin48 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 8 23
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...