پرسش و پاسخ های اخیر در فصل ۱ سوم

+12 امتیاز
3 پاسخ
+3 امتیاز
4 پاسخ
پاسخ داده شده 13 مرداد 1396 در فصل ۱ سوم توسط amirreza ebtekar در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 9 31
+2 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 25 خرداد 1396 در فصل ۱ سوم توسط HeliaKamaei تازه‌ وارد   1 5 18
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
3 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 7 فروردین 1396 در فصل ۱ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 16 37
+3 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 26 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 16 37
+4 امتیاز
3 پاسخ
پاسخ داده شده 26 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 16 37
+2 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 24 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط s.rad در حال یادگیری زیست‌شناسی   5 22 43
+6 امتیاز
3 پاسخ
پاسخ داده شده 23 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 16 37
+4 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 7 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط ...FATEME تازه‌ وارد   2 5 21
+2 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 15 بهمن 1395 در فصل ۱ سوم توسط matin48 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 8 23
–1 امتیاز
1 پاسخ
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...