پرسش و پاسخ های اخیر در فصل ۱ سوم

+2 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 25 خرداد 1396 در فصل ۱ سوم توسط HeliaKamaei تازه‌ وارد   1 3 18
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
3 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 7 فروردین 1396 در فصل ۱ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 14 36
+3 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 26 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 14 36
+4 امتیاز
3 پاسخ
پاسخ داده شده 26 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 14 36
+2 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 24 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط s.rad در حال یادگیری زیست‌شناسی   5 22 43
+6 امتیاز
3 پاسخ
پاسخ داده شده 23 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط sanazrz در حال یادگیری زیست‌شناسی   4 14 36
+4 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 7 اسفند 1395 در فصل ۱ سوم توسط ...FATEME تازه‌ وارد   2 5 20
+2 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 15 بهمن 1395 در فصل ۱ سوم توسط matin48 در حال یادگیری زیست‌شناسی   2 7 23
–1 امتیاز
1 پاسخ
+6 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 22 دی 1395 در فصل ۱ سوم توسط parisssa98 در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 18 42
+5 امتیاز
5 پاسخ
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...