پرسش و پاسخ های اخیر در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲

+3 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 بهمن 1396 در زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲ توسط 9124312400 آشنا به زیست‌شناسی   7 60 142
+2 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 1 بهمن 1396 در فصل ۳ سوم توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
+2 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 1 بهمن 1396 در فصل ۳ سوم توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
+2 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 30 دی 1396 در فصل ۳ سوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
+2 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده 30 دی 1396 در فصل ۸ سوم توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
+3 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 28 دی 1396 در فصل ۳ سوم توسط زهراقاسمی در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 19 83
+4 امتیاز
2 پاسخ
+4 امتیاز
0 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 20 دی 1396 در فصل ۷ سوم توسط melika.RZD استاد زیست‌شناسی   5 15 71
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...