پرسش و پاسخ های اخیر در فصل ۵ دوم

+3 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
3 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده آبان 5, 1396 در فصل ۵ دوم توسط melina آشنا به زیست‌شناسی   6 13 82
+4 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده آبان 5, 1396 در فصل ۵ دوم توسط melina آشنا به زیست‌شناسی   6 13 82
+8 امتیاز
2 پاسخ
+5 امتیاز
3 پاسخ
+20 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده مهر 30, 1396 در فصل ۵ دوم توسط m_mostafavi در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 11 32
+21 امتیاز
5 پاسخ
پاسخ داده شده مهر 29, 1396 در فصل ۵ دوم توسط mjn912 تازه‌ وارد   2 2 4
+5 امتیاز
2 پاسخ
+6 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده مهر 29, 1396 در فصل ۵ دوم توسط 9166687977 استاد زیست‌شناسی   9 73 212
+2 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده مهر 27, 1396 در فصل ۵ دوم توسط m_mostafavi در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 11 32
+5 امتیاز
5 پاسخ
پاسخ داده شده مهر 27, 1396 در فصل ۵ دوم توسط m_mostafavi در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 11 32
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...