پرسش و پاسخ های اخیر در فصل ۴ دوم

+1 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 30 مرداد 1396 در فصل ۴ دوم توسط S.a.l.a.r در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 6 22
+2 امتیاز
2 پاسخ
پاسخ داده شده 26 مرداد 1396 در فصل ۴ دوم توسط amirreza ebtekar در حال یادگیری زیست‌شناسی   3 9 31
+3 امتیاز
3 پاسخ
پاسخ داده شده 20 مرداد 1396 در فصل ۴ دوم توسط melika.RZD آشنا به زیست‌شناسی   4 10 33
+4 امتیاز
3 پاسخ
+3 امتیاز
2 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...