صفحه اختصاصی آزمون آنلاین (ویژه کنکوری های 96)

صفحه اختصاصی آزمون آنلاین (ویژه کنکوری های 96)

 

راهنمای آزمون (حتماً قبل از آزمون دادن مطالعه شود)     دانلود راهنما به صورت فایل pdf

در صورتی که ثبت نام کرده اید و راهنمای آزمون را نیز مطالعه نموده اید برای شرکت در آزمون های آنلاین به مرکز آزمون مراجعه کنید.

شماره‌ی آزمون

تاریخ آزمون

سؤال

پاسخنامه‌ی تشریحی

پیش آزمون آزمون بعدی (سوال و پاسخ تشریحی) تحلیل آزمون

نفرات برتر

1

13 مرداد 95

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

- مشاهده

۲

10 شهریور 95

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

- مشاهده

۳

7 مهر 95

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

- مشاهده

۴

21مهر 95

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

 

- مشاهده

۵

5 آبان 95

اولین آزمون همه دروس

دانلود سوالات زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود پاسخ نامه زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ عمومی

دانلود دفترچه پاسخ اختصاصی

دانلود دانلود مشاهده

۶

19آبان95

 

دانلود سوالات زیست شناسی

 

دانلود پاسخ نامه زیست شناسی

   دانلود دانلود مشاهده

۷

3 آذر 95

دومین آزمون همه دروس

دانلود سوالات زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

 

دانلود پاسخ نامه زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ عمومی

دانلود دفترچه پاسخ اختصاصی

 

دانلود دانلود مشاهده

۸

17 آذر 95 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۹

1 دی 95

سومین آزمون همه دروس

 

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ عمومی

دانلود دفترچه پاسخ اختصاصی

 

دانلود دانلود مشاهده

۱۰

22 دی 95 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۱۱

6 بهمن 95

چهارمین آزمون همه دروس

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  عمومی و اختصاصی 

دانلود دانلود مشاهده

۱۲

13 بهمن 95 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۱۳

4 اسفند 95

پنجمین آزمون همه دروس

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

(فایل اصلاح شده)

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

 

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

(فایل اصلاح شده)

دانلود دفترچه پاسخ  عمومی و اختصاصی 

دانلود دانلود مشاهده

۱۴

18 اسفند 95 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۱۵

5 فروردین 96

ششمین آزمون همه دروس

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  عمومی و اختصاصی 

دانلود دانلود مشاهده

۱۶

16 فروردین 96 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۱۷

30فروردین 96

هفتمین آزمون همه دروس

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  عمومی و اختصاصی 

دانلود دانلود مشاهده

۱۸

13 اردیبهشت 96 دانلود دانلود دانلود   مشاهده

۱۹

27اردیبهشت 96

هشتمین آزمون همه دروس

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  عمومی و اختصاصی 

دانلود   مشاهده

20

10 خرداد 96 لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت. لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت.     پس از پایان آزمون (ساعت 18روز بعد) قرار خواهد گرفت.

21

17 خرداد 96

نهمین آزمون همه دروس

لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت. لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت.     پس از پایان آزمون (ساعت 18روز بعد) قرار خواهد گرفت.

22

7 تیر96

دهمین آزمون همه دروس

لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت. لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت.     پس از پایان آزمون (ساعت 18روز بعد) قرار خواهد گرفت.
 
 
 
 
مخصوص ثبت نام کنندگان 7 مرحله پروژه  زیست شناسی و شیمی ماز:
 
مرحله دانلود دفترچه سوالات پروژه دانلود دفترچه پاسخ نامه پروژه نفرات برتر
اول 24 و 25  فروردین ماه

دانلود دفترچه سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال شیمی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  شیمی

مشاهده
دوم 7 و 8 اردیبهشت ماه

دانلود دفترچه سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال شیمی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  شیمی

مشاهده
سوم 20 و 21 اردیبهشت ماه

دانلود دفترچه سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال شیمی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  شیمی

مشاهده
4 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
5 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
6 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
7 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
 
 
 

دانلود برنامه ی آزمون های زیست (بودجه و زمانبندی 22 آزمون آنلاین زیست کنکوری ها)

دانلود برنامه دروس اختصاصی بجز زیست (10 آزمون)

دانلود برنامه دروس عمومی (10 آزمون)

 

بدلیل اختلالات کشوری در سیستم پیامک ها، شماره هایی که پیامک های تبلیغاتی غیرفعال دارند، پیام های سامانه را دریافت نخواند کرد. بنابراین حتما نسبت به فعال کردن پیامک های تبلیغاتی اقدام کنید. (نحوه فعال سازی پیامک های تبلیغاتی)

 

اگر ثبت نام کرده اید و رمز PDF آزمون ها را ندارید از صفحه رمز پی دی اف آزمون ها  را با دقت مطالعه فرمائید.

 

 

    برای ثبت نام آزمون های پایه کنکوری کلیک کنید.

برای دانلود سوال و پاسخ آزمون های سال 94-95 + نفرات برتر کلیک کنید.

 

 

                                                                پاسخ به پرسش های متداول را اینجا بخوانید.

 

 

دیدگاه‌ها  

-3 #499 BiomazeAdmin2 1396-02-26 19:44
به نقل از sara99:
سلام من اوایل سال ۲۲ مرحله ازمون زیست رو ثبت نام و هزینشو پرداخت کردم میخواستم بدونم من میتونم اگه که خواستم سوالات ازمون هایی رو که بابتش هزینشو پرداخت کردم به کس دیگه ای بفروشم؟


خیر دوست گرامی
این کار شرعا و قانونا اشکال دارد .
نقل قول کردن
+1 #498 sara99 1396-02-26 15:02
سلام من اوایل سال ۲۲ مرحله ازمون زیست رو ثبت نام و هزینشو پرداخت کردم میخواستم بدونم من میتونم اگه که خواستم سوالات ازمون هایی رو که بابتش هزینشو پرداخت کردم به کس دیگه ای بفروشم؟
نقل قول کردن
+1 #497 BiomazeAdmin2 1396-02-18 19:48
به نقل از عطیه 7:
سلام من به خاطر یه سری از مشکلاتی که داشتم دسترسی به اینترنت نداشتم نرسیدم آزمون جمع بندی هارو شرکت کنم الته قبلا ثبت نام شدم الان هر چی میگردم نمیتونم پیدا کنم رمزارو الان چیکار کنم من پیامک هم دادم ولی کسی جواب نداده :-x :-x


لطفا صفحه ی biomaze.ir/ramz epdf را بخوانید عطیه جان
نقل قول کردن
+1 #496 عطیه 7 1396-02-18 11:00
سلام من به خاطر یه سری از مشکلاتی که داشتم دسترسی به اینترنت نداشتم نرسیدم آزمون جمع بندی هارو شرکت کنم الته قبلا ثبت نام شدم الان هر چی میگردم نمیتونم پیدا کنم رمزارو الان چیکار کنم من پیامک هم دادم ولی کسی جواب نداده :-x :-x
نقل قول کردن
-1 #495 BiomazeAdmin2 1396-02-15 15:59
به نقل از فاطمه ابراهیمی:
سلام من ازمون های جمع بندی زیست شناسی رو ثبت نام کردم ولی برای ازمون دوم برخلاف ازمون اول هیچ پیامکی برای رمز فایل و یاد اوری ازمون دریافت نکردم.میشه لطفا پیگیری کنید؟


رمز ها برای کسی پیامک زده نمی شوند فاطمه جان
لطفا صفحه ی biomaze.ir/ramz epdf را بخوانید
با سپاس
نقل قول کردن
-1 #494 BiomazeAdmin2 1396-02-15 15:58
به نقل از zahra movhdi:
سلام شرایط ثبت نام 7 مرحله پروژه زیست شناسی و شیمی ماز چیست ؟ لطفا راهنمایی کنید


برای ثبت نام به صفحه ی biomaze.ir/azmu n مراجعه نمایید دوست عزیز
پکیج دوم به مبلغ 84 تومان شامل پروژه زیست و شیمی می باشد
برنامه مطالعاتی پروژه نیز در جدول همین صفحه قرار داده شده است.
نقل قول کردن
0 #493 zahra movhdi 1396-02-14 14:03
سلام شرایط ثبت نام 7 مرحله پروژه زیست شناسی و شیمی ماز چیست ؟ لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
0 #492 فاطمه ابراهیمی 1396-02-14 10:18
سلام من ازمون های جمع بندی زیست شناسی رو ثبت نام کردم ولی برای ازمون دوم برخلاف ازمون اول هیچ پیامکی برای رمز فایل و یاد اوری ازمون دریافت نکردم.میشه لطفا پیگیری کنید؟
نقل قول کردن
-1 #491 BiomazeAdmin2 1396-02-10 12:29
به نقل از سوسن:
سلام،پاسخ تشریحی زیست پروژه ای 24فروردین باز نمیشه،لطفا رسیدگی کنید


پاسخ تشریحی مشکلی ندارد سوسن جان
نقل قول کردن
0 #490 BiomazeAdmin2 1396-02-10 12:29
به نقل از مینوفر:
میگم من چرا برنامه پروژه ازمون هارو ندارم؟؟؟

ی ازمونم از دست رفت


از صفحه ی biomaze.r/azmun دانلود نمایید دوست عزیز
نقل قول کردن
0 #489 مینوفر 1396-02-10 09:34
میگم من چرا برنامه پروژه ازمون هارو ندارم؟؟؟

ی ازمونم از دست رفت
نقل قول کردن
0 #488 سوسن 1396-02-10 08:27
سلام،پاسخ تشریحی زیست پروژه ای 24فروردین باز نمیشه،لطفا رسیدگی کنید
نقل قول کردن
0 #487 BiomazeAdmin2 1396-02-09 08:33
به نقل از zamzam:
سلام من برای جمع بندی زیست وشیمی ثبت نام کردم امانمیتوانم شرکت کنم برایم مینویسداین ازمون خصوصی است.چکارکنم؟


لطفا به تلگرام telegram.me/m_v zi پیام دهید
با سپاس
نقل قول کردن
0 #486 BiomazeAdmin2 1396-02-09 08:32
به نقل از محمدروستایی:
سلام
ببخشید من برای پروژه ثبت نام کردم
ازمون اولو شرکت نکرده بودم اما pdfاونو دانلود کردم ولی برای ازمون دوم اجازه شرکت بهم نمیده چکار کنم لطفا جواب بدین ممنون


لطفا به تلگرام telegram.me/m_v zi پیام دهید
با سپاس
نقل قول کردن
0 #485 zamzam 1396-02-07 06:13
سلام من برای جمع بندی زیست وشیمی ثبت نام کردم امانمیتوانم شرکت کنم برایم مینویسداین ازمون خصوصی است.چکارکنم؟
نقل قول کردن
0 #484 محمدروستایی 1396-02-07 05:28
سلام
ببخشید من برای پروژه ثبت نام کردم
ازمون اولو شرکت نکرده بودم اما pdfاونو دانلود کردم ولی برای ازمون دوم اجازه شرکت بهم نمیده چکار کنم لطفا جواب بدین ممنون
نقل قول کردن
0 #483 BiomazeAdmin2 1396-02-01 20:05
به نقل از 111111ندا:
با سلام من واسه جمع بندي ثبت نام كردم تقريبا يك ماه پيش ولي وقتي وارد حسابم ميشم ميگه اين ازمون خصوصي شده است،الان چيكار كنم؟؟


لطفا به تلگرام telegram.me/m_v zi پیام دهید با سپاس
نقل قول کردن
-1 #482 111111ندا 1396-01-31 20:37
با سلام من واسه جمع بندي ثبت نام كردم تقريبا يك ماه پيش ولي وقتي وارد حسابم ميشم ميگه اين ازمون خصوصي شده است،الان چيكار كنم؟؟
نقل قول کردن
-1 #481 BiomazeAdmin2 1396-01-27 19:46
به نقل از farshid1998:
سلام من برای پروژه ثبت نام کردم اما در مرکز آزمون نمیتونم رمز رو ببینم لطفا راهنمایی کنید


حساب های کاربری تا 48 ساعت پس از ثبت نام فعال می شوند دوست عزیز
نقل قول کردن
-1 #480 BiomazeAdmin2 1396-01-27 19:45
به نقل از حانا:
سلام
برنامه ازمون جمع بندی رو از کجا باید بگیریم من حتی نمیدونم چه روزایی ازمون هست؟؟؟


ّبه biomaze.ir/azmu n مراجعه کنید حنا جان
در جدول ,ردیف دوم برنامه برای دانلود گذاشته شده است.
نقل قول کردن
-1 #479 farshid1998 1396-01-27 14:43
سلام من برای پروژه ثبت نام کردم اما در مرکز آزمون نمیتونم رمز رو ببینم لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
-1 #478 حانا 1396-01-27 02:51
سلام
برنامه ازمون جمع بندی رو از کجا باید بگیریم من حتی نمیدونم چه روزایی ازمون هست؟؟؟
نقل قول کردن
0 #477 BiomazeAdmin2 1396-01-24 20:26
به نقل از حجت:
سلام آیا امکان دانلود پی دی اف سوالات پروژه جمع بندی بعد ار اتمام آزمون وجود دارد؟


بلی
در همین صفحه پس از پایان آزمون دوست عزیز
نقل قول کردن
-2 #476 BiomazeAdmin2 1396-01-24 20:25
به نقل از سهيل:
سلام ، پكيج شماره ٢ رو خريداري كردم ، منظور از رمز برنامه جمع بندي همه دروس كه پيامك شده چيه ؟

به biomaze.ir/eydi 97 مراجعه کنید سهیل جان
نقل قول کردن
-2 #475 BiomazeAdmin2 1396-01-24 20:24
به نقل از نفیسه فاطمی نسب:
سلام 7مرحله ازمون زیست پروژه جمع بندی جدا از این 22 ازمون زیسته؟


بله دوست عزیز
نقل قول کردن
-1 #474 حجت 1396-01-24 17:50
سلام آیا امکان دانلود پی دی اف سوالات پروژه جمع بندی بعد ار اتمام آزمون وجود دارد؟
نقل قول کردن
-1 #473 سهيل 1396-01-24 12:32
سلام ، پكيج شماره ٢ رو خريداري كردم ، منظور از رمز برنامه جمع بندي همه دروس كه پيامك شده چيه ؟
نقل قول کردن
-1 #472 نفیسه فاطمی نسب 1396-01-23 20:02
سلام 7مرحله ازمون زیست پروژه جمع بندی جدا از این 22 ازمون زیسته؟
نقل قول کردن
-1 #471 BiomazeAdmin2 1396-01-21 20:38
به نقل از گلرخ:
سلام من میخواستم پکیج شماره6 رو انتخاب کنم ولی هم زمان دوست داشتم که در ازمونهای درسهای اختصاصی به جز زیست ودروس پایه ثبتنام کنم و از اول آزمون های همه روبدم؟ میشه راهنماییم کنید چه طوری این کاررو انجام بدم؟


می توانید پکیج همه ی دروس را ثبت نام کتید
رمز آزمون های گذشته ی همه دروس نیز به شما داده می شود دوست گرامی
نقل قول کردن
-1 #470 گلرخ 1396-01-21 18:43
سلام من میخواستم پکیج شماره6 رو انتخاب کنم ولی هم زمان دوست داشتم که در ازمونهای درسهای اختصاصی به جز زیست ودروس پایه ثبتنام کنم و از اول آزمون های همه روبدم؟ میشه راهنماییم کنید چه طوری این کاررو انجام بدم؟
نقل قول کردن
-1 #469 BiomazeAdmin2 1396-01-19 19:41
به نقل از niloofar jafari:
سلام
رمز پی دی اف دو تا ازمون اخیر رومیخوام
ممنون میشم راهنمایی کنید

در صورتی که ثبت نام کرده اید لطفا biomaze.ir/ramz epdf را بخوانید
با سپاس
نقل قول کردن
-1 #468 BiomazeAdmin2 1396-01-19 19:40
به نقل از حامدhmaed:
سلام من دو هفته پیش برای ازمون های پروژه جمع بندی ثبت نام کردم میخواستم بدونم از کجا باید وارد اونجایی بشم ک اون ازمونا رو بدم


لطفا biomaze.ir/rahn ama را مطالعه کنید دوست عزیز
نقل قول کردن
-1 #467 niloofar jafari 1396-01-19 09:53
سلام
رمز پی دی اف دو تا ازمون اخیر رومیخوام
ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
-1 #466 حامدhmaed 1396-01-18 21:08
سلام من دو هفته پیش برای ازمون های پروژه جمع بندی ثبت نام کردم میخواستم بدونم از کجا باید وارد اونجایی بشم ک اون ازمونا رو بدم
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید