صفحه اختصاصی آزمون آنلاین (ویژه کنکوری های 96)

صفحه اختصاصی آزمون آنلاین (ویژه کنکوری های 96)

 

راهنمای آزمون (حتماً قبل از آزمون دادن مطالعه شود)     دانلود راهنما به صورت فایل pdf

در صورتی که ثبت نام کرده اید و راهنمای آزمون را نیز مطالعه نموده اید برای شرکت در آزمون های آنلاین به مرکز آزمون مراجعه کنید.

شماره‌ی آزمون

تاریخ آزمون

سؤال

پاسخنامه‌ی تشریحی

پیش آزمون آزمون بعدی (سوال و پاسخ تشریحی) تحلیل آزمون

نفرات برتر

1

13 مرداد 95

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

- مشاهده

۲

10 شهریور 95

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

- مشاهده

۳

7 مهر 95

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

- مشاهده

۴

21مهر 95

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

 

- مشاهده

۵

5 آبان 95

اولین آزمون همه دروس

دانلود سوالات زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود پاسخ نامه زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ عمومی

دانلود دفترچه پاسخ اختصاصی

دانلود دانلود مشاهده

۶

19آبان95

 

دانلود سوالات زیست شناسی

 

دانلود پاسخ نامه زیست شناسی

   دانلود دانلود مشاهده

۷

3 آذر 95

دومین آزمون همه دروس

دانلود سوالات زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

 

دانلود پاسخ نامه زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ عمومی

دانلود دفترچه پاسخ اختصاصی

 

دانلود دانلود مشاهده

۸

17 آذر 95 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۹

1 دی 95

سومین آزمون همه دروس

 

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ عمومی

دانلود دفترچه پاسخ اختصاصی

 

دانلود دانلود مشاهده

۱۰

22 دی 95 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۱۱

6 بهمن 95

چهارمین آزمون همه دروس

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  عمومی و اختصاصی 

دانلود دانلود مشاهده

۱۲

13 بهمن 95 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۱۳

4 اسفند 95

پنجمین آزمون همه دروس

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

(فایل اصلاح شده)

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

 

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

(فایل اصلاح شده)

دانلود دفترچه پاسخ  عمومی و اختصاصی 

دانلود دانلود مشاهده

۱۴

18 اسفند 95 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۱۵

5 فروردین 96

ششمین آزمون همه دروس

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  عمومی و اختصاصی 

دانلود دانلود مشاهده

۱۶

16 فروردین 96 دانلود دانلود دانلود دانلود مشاهده

۱۷

30فروردین 96

هفتمین آزمون همه دروس

دانلود دفترچه  سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال عمومی

دانلود دفترچه سوال اختصاصی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  عمومی و اختصاصی 

دانلود   مشاهده

۱۸

13 اردیبهشت 96 لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت. لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت.     پس از پایان آزمون (ساعت 18روز بعد) قرار خواهد گرفت.

۱۹

27اردیبهشت 96

هشتمین آزمون همه دروس

لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت. لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت.      

20

10 خرداد 96 لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت. لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت.     پس از پایان آزمون (ساعت 18روز بعد) قرار خواهد گرفت.

21

17 خرداد 96

نهمین آزمون همه دروس

لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت. لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت.     پس از پایان آزمون (ساعت 18روز بعد) قرار خواهد گرفت.

22

7 تیر96

دهمین آزمون همه دروس

لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت. لینک دانلود بلافاصله پس از پایان آزمون (ساعت 14 روز بعد) قرار خواهد گرفت.     پس از پایان آزمون (ساعت 18روز بعد) قرار خواهد گرفت.
 
 
 
 
مخصوص ثبت نام کنندگان 7 مرحله پروژه  زیست شناسی و شیمی ماز:
 
مرحله دانلود دفترچه سوالات پروژه دانلود دفترچه پاسخ نامه پروژه نفرات برتر
اول 24 فروردین ماه

دانلود دفترچه سوال زیست شناسی

دانلود دفترچه سوال شیمی

دانلود دفترچه پاسخ زیست شناسی

دانلود دفترچه پاسخ  شیمی

مشاهده
2 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
3 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
4 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
5 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
6 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
7 لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت لینک دانلود ساعت 14 پس از پایان آزمون قرار خواهد گرفت  
 
 
 

دانلود برنامه ی آزمون های زیست (بودجه و زمانبندی 22 آزمون آنلاین زیست کنکوری ها)

دانلود برنامه دروس اختصاصی بجز زیست (10 آزمون)

دانلود برنامه دروس عمومی (10 آزمون)

 

بدلیل اختلالات کشوری در سیستم پیامک ها، شماره هایی که پیامک های تبلیغاتی غیرفعال دارند، پیام های سامانه را دریافت نخواند کرد. بنابراین حتما نسبت به فعال کردن پیامک های تبلیغاتی اقدام کنید. (نحوه فعال سازی پیامک های تبلیغاتی)

 

اگر ثبت نام کرده اید و رمز PDF آزمون ها را ندارید از صفحه رمز پی دی اف آزمون ها  را با دقت مطالعه فرمائید.

 

 

    برای ثبت نام آزمون های پایه کنکوری کلیک کنید.

برای دانلود سوال و پاسخ آزمون های سال 94-95 + نفرات برتر کلیک کنید.

 

 

                                                                پاسخ به پرسش های متداول را اینجا بخوانید.

 

 

دیدگاه‌ها  

0 #483 BiomazeAdmin2 1396-02-01 20:05
به نقل از 111111ندا:
با سلام من واسه جمع بندي ثبت نام كردم تقريبا يك ماه پيش ولي وقتي وارد حسابم ميشم ميگه اين ازمون خصوصي شده است،الان چيكار كنم؟؟


لطفا به تلگرام telegram.me/m_v zi پیام دهید با سپاس
نقل قول کردن
0 #482 111111ندا 1396-01-31 20:37
با سلام من واسه جمع بندي ثبت نام كردم تقريبا يك ماه پيش ولي وقتي وارد حسابم ميشم ميگه اين ازمون خصوصي شده است،الان چيكار كنم؟؟
نقل قول کردن
0 #481 BiomazeAdmin2 1396-01-27 19:46
به نقل از farshid1998:
سلام من برای پروژه ثبت نام کردم اما در مرکز آزمون نمیتونم رمز رو ببینم لطفا راهنمایی کنید


حساب های کاربری تا 48 ساعت پس از ثبت نام فعال می شوند دوست عزیز
نقل قول کردن
0 #480 BiomazeAdmin2 1396-01-27 19:45
به نقل از حانا:
سلام
برنامه ازمون جمع بندی رو از کجا باید بگیریم من حتی نمیدونم چه روزایی ازمون هست؟؟؟


ّبه biomaze.ir/azmu n مراجعه کنید حنا جان
در جدول ,ردیف دوم برنامه برای دانلود گذاشته شده است.
نقل قول کردن
0 #479 farshid1998 1396-01-27 14:43
سلام من برای پروژه ثبت نام کردم اما در مرکز آزمون نمیتونم رمز رو ببینم لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
0 #478 حانا 1396-01-27 02:51
سلام
برنامه ازمون جمع بندی رو از کجا باید بگیریم من حتی نمیدونم چه روزایی ازمون هست؟؟؟
نقل قول کردن
+1 #477 BiomazeAdmin2 1396-01-24 20:26
به نقل از حجت:
سلام آیا امکان دانلود پی دی اف سوالات پروژه جمع بندی بعد ار اتمام آزمون وجود دارد؟


بلی
در همین صفحه پس از پایان آزمون دوست عزیز
نقل قول کردن
-1 #476 BiomazeAdmin2 1396-01-24 20:25
به نقل از سهيل:
سلام ، پكيج شماره ٢ رو خريداري كردم ، منظور از رمز برنامه جمع بندي همه دروس كه پيامك شده چيه ؟

به biomaze.ir/eydi 97 مراجعه کنید سهیل جان
نقل قول کردن
-1 #475 BiomazeAdmin2 1396-01-24 20:24
به نقل از نفیسه فاطمی نسب:
سلام 7مرحله ازمون زیست پروژه جمع بندی جدا از این 22 ازمون زیسته؟


بله دوست عزیز
نقل قول کردن
0 #474 حجت 1396-01-24 17:50
سلام آیا امکان دانلود پی دی اف سوالات پروژه جمع بندی بعد ار اتمام آزمون وجود دارد؟
نقل قول کردن
0 #473 سهيل 1396-01-24 12:32
سلام ، پكيج شماره ٢ رو خريداري كردم ، منظور از رمز برنامه جمع بندي همه دروس كه پيامك شده چيه ؟
نقل قول کردن
0 #472 نفیسه فاطمی نسب 1396-01-23 20:02
سلام 7مرحله ازمون زیست پروژه جمع بندی جدا از این 22 ازمون زیسته؟
نقل قول کردن
0 #471 BiomazeAdmin2 1396-01-21 20:38
به نقل از گلرخ:
سلام من میخواستم پکیج شماره6 رو انتخاب کنم ولی هم زمان دوست داشتم که در ازمونهای درسهای اختصاصی به جز زیست ودروس پایه ثبتنام کنم و از اول آزمون های همه روبدم؟ میشه راهنماییم کنید چه طوری این کاررو انجام بدم؟


می توانید پکیج همه ی دروس را ثبت نام کتید
رمز آزمون های گذشته ی همه دروس نیز به شما داده می شود دوست گرامی
نقل قول کردن
0 #470 گلرخ 1396-01-21 18:43
سلام من میخواستم پکیج شماره6 رو انتخاب کنم ولی هم زمان دوست داشتم که در ازمونهای درسهای اختصاصی به جز زیست ودروس پایه ثبتنام کنم و از اول آزمون های همه روبدم؟ میشه راهنماییم کنید چه طوری این کاررو انجام بدم؟
نقل قول کردن
0 #469 BiomazeAdmin2 1396-01-19 19:41
به نقل از niloofar jafari:
سلام
رمز پی دی اف دو تا ازمون اخیر رومیخوام
ممنون میشم راهنمایی کنید

در صورتی که ثبت نام کرده اید لطفا biomaze.ir/ramz epdf را بخوانید
با سپاس
نقل قول کردن
0 #468 BiomazeAdmin2 1396-01-19 19:40
به نقل از حامدhmaed:
سلام من دو هفته پیش برای ازمون های پروژه جمع بندی ثبت نام کردم میخواستم بدونم از کجا باید وارد اونجایی بشم ک اون ازمونا رو بدم


لطفا biomaze.ir/rahn ama را مطالعه کنید دوست عزیز
نقل قول کردن
0 #467 niloofar jafari 1396-01-19 09:53
سلام
رمز پی دی اف دو تا ازمون اخیر رومیخوام
ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
0 #466 حامدhmaed 1396-01-18 21:08
سلام من دو هفته پیش برای ازمون های پروژه جمع بندی ثبت نام کردم میخواستم بدونم از کجا باید وارد اونجایی بشم ک اون ازمونا رو بدم
نقل قول کردن
0 #465 BiomazeAdmin2 1396-01-07 20:08
به نقل از ريحانه:
سلام من روز عبور رو ميدونم ولي شماره يادم نيس كدومو دادم چيكار كنم


لطفا به تلگرام telegram.me/m_v zi پیام دهید ریحانه جان
نقل قول کردن
0 #464 BiomazeAdmin2 1396-01-07 20:08
به نقل از 1CR:
پاسخ ازمون كل دروس فروردين چرا دانلود ميشه خاليه


پاسخ نامه مشکلی ندارد دوست عزیز
نقل قول کردن
-3 #463 ريحانه 1396-01-06 18:25
سلام من روز عبور رو ميدونم ولي شماره يادم نيس كدومو دادم چيكار كنم
نقل قول کردن
-1 #462 1CR 1396-01-06 15:46
پاسخ ازمون كل دروس فروردين چرا دانلود ميشه خاليه
نقل قول کردن
+1 #461 BiomazeAdmin2 1395-12-28 19:22
به نقل از علی اعتمادی پور:
سلام ببخشید من همه ازمون های زیست را ثبت نام کرده ام اما الان نمی تونم وارد حساب کاربری ام شوم و نوشته بود حساب کاربری منقضی شده است لطفا رسیدگی کنید


لطفا به تلگرام telegram.me/m_v zi پیام دهید
با سپاس
نقل قول کردن
-1 #460 علی اعتمادی پور 1395-12-28 16:57
سلام ببخشید من همه ازمون های زیست را ثبت نام کرده ام اما الان نمی تونم وارد حساب کاربری ام شوم و نوشته بود حساب کاربری منقضی شده است لطفا رسیدگی کنید
نقل قول کردن
-1 #459 BiomazeAdmin2 1395-12-19 13:33
به نقل از فاطمه لیموپرور:
سلام من ازمون13زیست تونتونستم وارد حساب کاربری بشم چوم منقضی بودلطفا رسیدگی کنید :sad:


حساب شما تمدید شد فاطمه جان
اگر در روز آزمون با مشکلی مواجه شدید لطفا همان لحظه با شماره های نوشته شده در سایت تماس بگیرید تا مشکل شما سریع حل شود .
با سپاس
نقل قول کردن
0 #458 فاطمه لیموپرور 1395-12-19 10:32
سلام من ازمون13زیست تونتونستم وارد حساب کاربری بشم چوم منقضی بودلطفا رسیدگی کنید :sad:
نقل قول کردن
0 #457 BiomazeAdmin2 1395-12-09 20:21
به نقل از الهام--:
من در آزمون مرحله ۱۳ زیست شناسی شرکت کردم اما هنوز (امروز دوشنبه است)کارنامه ی من روسایت نیومده چیکار کنم؟
"


الهام جان دقت داشته باشید که نظرسنجی آزمون کارنامه ندارد و باید به روی خود آزمون کلیک کنید.
نقل قول کردن
0 #456 الهام-- 1395-12-09 19:01
من در آزمون مرحله ۱۳ زیست شناسی شرکت کردم اما هنوز (امروز دوشنبه است)کارنامه ی من روسایت نیومده چیکار کنم؟
"
نقل قول کردن
-2 #455 BiomazeAdmin2 1395-11-21 20:49
به نقل از doctor asra:
میخوام تک ازمون شرکت کنم نمیشه


پکیج تک آزمون برداشته شده است و دیگر امکان ثبت نام به صورت تک آزمون وجود ندارد سارا جان
نقل قول کردن
+2 #454 doctor asra 1395-11-21 19:16
میخوام تک ازمون شرکت کنم نمیشه
نقل قول کردن
0 #453 BiomazeAdmin2 1395-11-18 20:49
به نقل از علی اصغر ظهیر مالکی:
سلام
وقتی میخواهم رمز pdf 22 ازمون رو دریافت کنم می نویسه حساب منقضی است . چی کار کنم ؟
ممنون


به تلگرام telegram.me/m_v zi پیام دهید علی جان
نقل قول کردن
0 #452 BiomazeAdmin2 1395-11-18 20:48
به نقل از amirabed:
سلام من در کلاس و ازمون انلاین ثبت نام کردم-کلاس بدون مشکل بود اما برای ازمون فقط یه کد پیگیری به من داده شد و هیچ اطلاعات و رمزی به من داده نشد .باید چه کاری انجام بدم؟


نام کاربری : شماره موبایل رمز عبور : کد ملی حساب های کاربری تا 48 ساعت پس از ثبت نام فعال می شوند دوست عزیز
نقل قول کردن
+3 #451 علی اصغر ظهیر مالکی 1395-11-18 06:13
سلام
وقتی میخواهم رمز pdf 22 ازمون رو دریافت کنم می نویسه حساب منقضی است . چی کار کنم ؟
ممنون
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید